Foto: Facebook Ariane Giraneza

Ariane Giraneza haakt af op sp.a-lijst district Antwerpen

Ariane Giraneza, de nummer vijf op de sp.a-lijst voor de districtsraad Antwerpen, zet een stap opzij. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en moest zich registreren als stemgerechtigde. Dat laatste is blijkbaar fout gelopen, waardoor ze zich ook niet kandidaat kan stellen voor de verkiezingen.

“We betreuren dit, want zij was een zeer goede kandidate”, zegt Yasmine Kherbache, sp.a-lijsttrekster voor het district Antwerpen. “Intern bekijken we nu wie haar plaats zal innemen.”

Door het afhaken van Giraneza schuift Paula De Brie, bekend om haar strijd tegen zwerfvuil in Antwerpen-Noord twee plaatsen op, van 7 naar 5 op de districtsraadslijst. Op nummer 7 zal op 14 oktober de naam van Tatiana Kazadi prijken. Kazadi is doctor in de criminologie en speelde volleybal op hoog niveau.