• In de De Ridder- en de Peperstraat komt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Dat kan nuttig zijn op het gevaarlijke kruispunt met de Kattestraat, waar veel wandelaars oversteken, al wordt hier al vaak traag gereden.
Groen: zone 30 in alle straten zonder fietspad Open VLD: elke weg fietsstraat

Elf straten binnen Aalsterse Wallenring worden zone 30, maar volgens oppositie gaat dat niet ver genoeg

Alle straten binnen de Wallenring in Aalst waar nog geen zone 30 gold, worden dat nu wel. In totaal gaat het om elf kleine wegen. Oppositiepartijen Groen en Open VLD reageren sceptisch: “Alleen dit zal niet helpen om meer mensen op de fiets te krijgen.”

Alle straten die binnen de Wallenring liggen, krijgen een snelheidsbeperking van maximaal dertig per uur. Concreet gaat het om de wegen binnen de cirkel die gevormd wordt door de Vaartstraat, Esplanadestraat ...