Foto: BELGA

Gent sluit zwemvijver Blaarmeersen wegens blauwalgen

Controleurs van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben in de zwemvijver van de Blaarmeersen in Gent een bloei van cyanobacteriën vastgesteld.

Uit gezondheidsoverwegingen is daarom beslist dat er tijdelijk niet meer gezwommen mag worden in de zwemvijver en in de Krekenplas.

Redders zullen erop toezien dat het zwemverbod wordt nageleefd. De zwemzone van de vijver is afgespannen en aan de rand van de vijver staat een verbodsbord met het analyseresultaat.

Het stadsbestuur vraagt mensen die afgelopen week zijn gaan zwemmen om contact op te nemen met de huisarts bij klachten als hoofdpijn, misselijkheid, diarree of irritatie aan ogen, oren of lippen.

Bron: BELGA
Niet te missen