27/08/2018 - dS Avond

Religie

Tijdens de tweede lezing werd een passage voorgelezen waarin staat dat de vrouw ‘ondergeschikt’ is aan de man.  rr

‘Natuurlijk is die zin over de onderdanige vrouw aanstootgevend’

‘Het was fout om tijdens de tv-eucharistie geen uiting te geven aan de ergernis over die ene zin van Paulus, en er geen duiding bij te geven. Natuurlijk is die aanstootgevend’, zegt priester Joris Polfliet, secretaris van de commissie liturgische zielzorg binnen de bisschoppenconferentie.