Hugo 'Den Belleman' steekt draak met politici

VIDEO. “In dorp Oilsjt hebt ge met 29 stemmen al genoeg!”

Hugo 'Den Belleman' heeft de lokale politici er naar goede traditie stevig weer door gesleurd op kermiszondag in Hofstade.

"Naar 't schijnt gaan ze in de deelgemeente Aalst een nieuwe zwemkom bouwen”, sprak ‘Den Belleman’ vanop zijn roepsteen tijdens Hofstade-kermis zondag. “Ze hebben er nog maar juist over 'geklapt' en 't zit er al op: er komt geen openluchtzwembad, want ze hebben 29 stemmen tegen gekregen. Dus, mensen die zich aangeven in de politiek, met 29 stemmen kunt ge in Oilsjt al heel veel!" Het publiek, dat in groten getale aanwezig was, lag in een deuk. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), door Den Belleman ‘De Kleinen’ genoemd, schepen Ann Van de Steen (lijstA) en gemeenteraadslid Joke De Swaef (Open VLD) kregen er stevig van langs. Ook de (afwezige) Jean-Jacques De Gucht moest het bekopen. De Heemkundige Kring trakteerde de Hofstadenaren op ‘nen druppel’ en de harmonie Sint-Cecilia van Hofstade zorgde voor de muzikale sfeer.