Foto: Belga Image

Voedselcrisis dreigt in Noord-Korea

Noord-Korea dreigt ten prooi te vallen aan een voedselcrisis. Oorzaak van de schaarste is de aanhoudende hittegolf.

Het Rode Kruis trekt vandaag aan de alarmbel: als geen serieuze actie ondernomen wordt, kan de hittegolf catastrofale gevolgen hebben voor de Noord-Koreaanse bevolking. Sinds begin juli viel in Noord-Korea geen druppel regen meer, terwijl de gemiddelde temperatuur 39°C bedraagt. ‘Hoewel dit nog geen officiële droogte is, zien we dat rijst, maïs en andere gewassen verwelken op het veld’, vertelt Joseph Muyambo van de Internationale Federatie voor het Rode Kruis in een persbericht. ‘Elke bedreiging van de voedselzekerheid kan ernstige gevolgen hebben voor de ondervoede Noord-Koreaanse bevolking.’

‘In het verleden veroorzaakten hitte en droogte al verschillende keren een voedselcrisis. We weten dat voorgaande droge periodes de voedselvoorraad zwaar verstoord hebben, met ernstige gezondheidsproblemen en ondervoeding tot gevolg. Kinderen jonger dan vijf jaar lopen het grootste risico. Zware ondervoeding kan de fysieke en cognitieve groei belemmeren. Ook zieken en ouderen bevinden zich in de gevarenzone. We kunnen dit niet accepteren.’

Het Rode Kruis maakte vandaag 213.474 Zwitserse frank (zo’n 187.950 euro) vrij om de meest kwetsbare personen te helpen. Daarnaast zet de organisatie verschillende noodhulpteams en twintig waterpompen in. Zo kunnen in de zwaarst getroffen regio’s velden bewaterd worden.

Nog voor deze crisis hadden meer dan 10 miljoen Noord-Koreanen humanitaire hulp nodig. De onrustwekkende situatie wordt bovendien verergerd door de strenge economische sancties van de internationale gemeenschap. Om die reden keurde de VN-Veiligheidsraad vorige week een richtlijn goed die humanitaire hulp aan ondervoede Noord-Koreanen moet vergemakkelijken.

Niet te missen