Foto: belga

Zus van blauwhelm verontwaardigd over eventueel asiel voor Ntuyahaga

Twee maanden geleden kwam Bernard Ntuyahaga, de Rwandese majoor veroordeeld voor de gruwelijke moorden op tien Belgische para’s, vrij. Sindsdien wacht hij in een gesloten centrum op zijn uitzetting. De zus van één van de vermoorde para’s reageert verontwaardigd.

De zus van een van de tien paracommando’s die in april 1994 in Rwanda vermoord werden, Martine Debatty, reageert verontwaardigd op de mogelijke toekenning van het statuut van asielzoeker aan de Rwandese ex-majoor Bernard Ntuyahaga.

Die werd in 2007 door het hof van assisen van Brussel tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dood van de tien Belgische blauwhelmen.

De gewezen officier van het vroegere Rwandese leger heeft zijn straf uitgezeten en heeft na zijn vrijlating uit de gevangenis asiel aangevraagd in België. Hij verblijft in een gesloten centrum ‘met het oog op terugkeer naar Rwanda’, preciseert de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA).

De gezinnen van de tien commando’s van Flawinne werden door het parket noch door de strafuitvoeringsrechtbank en ook niet door de dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht van de vrijlating van Ntuyahaga, zegt Martine Debatty.

‘Hij mag in België geen onderdak krijgen’, vindt de zus van wijlen korporaal Alain Debatty, een van de tien blauwhelmen die bij het begin van de Rwandese genocide vermoord werden toen ze in de VN-missie Unamir dienden. ‘Als hij asiel krijgt, zou dat echt walgelijk zijn’, voegde ze eraan toe. In dat geval zal ze zich met de nodige ‘heisa’ tegen de beslissing verzetten.

De kans dat Bernard Ntuyahaga inderdaad asiel zou krijgen, is heel erg klein. Wie veroordeeld is voor ernstige niet-politieke misdrijven, verliest het recht op bescherming. Maar ook de terugkeer naar Rwanda is niet vanzelfsprekend. België is immers verplicht om, op basis van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, na te gaan of Ntuyahaga in Rwanda niet blootgesteld zou kunnen worden aan onmenselijke behandeling. Als Hutu die veroordeeld is voor zijn aandeel in de genocide in Rwanda, waar wraakacties moeilijk kunnen worden uitgesloten, is dat bij Ntuyahaga lang niet zeker.

Een andere mogelijkheid is dat België op zoek gaat naar een ander land waar hij veilig zou kunnen wonen.

Bron: BELGA
Niet te missen