Foto: BELGA

‘Afvalplan zou vrijdag wél op agenda van ministerraad moeten staan’

De regeringspartners Open VLD en N-VA reageren misnoegd op het besluit van Joke Schauvliege (CD&V) de invoering van statiegeld niet op de agenda te zetten tijdens de Vlaamse superministerraad van vrijdag.

Over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen bestaat allang politieke onenigheid. Terwijl de maatregel tegen zwerfvuil maatschappelijk alsmaar breder gedragen lijkt, onder meer door een steeds ruimere meerderheid van de Vlaamse gemeenten, blijven de coalitiepartners N-VA en Open VLD bezwaren uiten, zoals tegen de kostprijs ervan.

Die politieke onenigheid heeft minister Schauvliege doen besluiten haar verpakkingsplan niet te agenderen op de Vlaamse superministerraad van vrijdag. Een besluit dat Open VLD en N-VA betreuren.

‘Het afvalplan zou vrijdag wél op de ministerraad van de Vlaamse regering moeten staan’, vindt viceminister-president Bart Tommelein (Open VLD). Volgens Tommelein moet het zwerfvuilprobleem aangepakt worden, maar dan wel door verder durven te kijken dan de symboliek van statiegeld. ‘Er is nood aan een mentaliteitsverandering en een krachtdadig plan’, meent hij.

‘Geen zaligmakende oplossing’

Volgens Tommelein is de invoering van statiegeld dus geen zaligmakende oplossing. ‘Op het strand liggen echt niet alleen maar plastic flessen en blikjes, idem voor Werchter of de Gentse Feesten. Wat met verpakkingen van etenswaren? Kauwgum, sigarettenpeuken? Ander plastic?’, aldus Tommelein.

Bij de N-VA klinkt gelijkluidende kritiek. ‘Het is natuurlijk de minister zelf die beslist om iets te agenderen of niet’, zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. ‘Schauvliege heeft een akkoord echter zelf bemoeilijkt door het dossier wat te laten aanslepen en dan plots over het statiegeld te communiceren op een moment dat het dossier nog niet was uitgeklaard binnen de regering.’

‘De schaamte voorbij’

Oppositiepartij SP.A trekt (uiteraard) nog harder van leer. ‘Dit is de schaamte voorbij. Gewoon een schande’, zegt volksvertegenwoordiger Steven Vandenberghe. ‘Wachten tot de tijd rijp is? Vlaanderen is zijn voortrekkersrol rond afval- en zwerfvuilbeleid allang kwijt, eerst internationaal en nu ook in eigen land. In Brussel en Wallonië wil men testprojecten starten om statiegeld in te voeren. Waarom kan dat niet in Vlaanderen? We zijn de enige regio die op de rem blijft staan, zonder alternatief.’

Vandenberghe is scherp voor de Vlaamse meerderheidspartijen. ‘Minister Schauvliege is wellicht te zwak om het statiegeld erdoor te krijgen. De N-VA springt dan weer van de hak op de tak en Open VLD blijft dwarsliggen’, aldus Vandenberghe.

Vooral de houding van Bart Tommelein vindt de SP.A’er onbegrijpelijk. ‘Ik ben burgemeester aan de kust. Het zwerfvuilprobleem is hier gigantisch. Iedereen is voorstander van de invoering van statiegeld. Ook Bart Tommelein komt van de kust. Hij zegt dat hij iets wil doen aan het probleem van het zwerfvuil, maar hij blijft met zijn partij als enige vol op de rem staan voor de invoering van statiegeld. Dat is het zonlicht loochenen. Dat is hypocriet’, aldus Vandenberghe.

Bron: BELGA