Foto: BELGA

Nederlandse provincie laat bijna duizend edelherten afschieten

De Nederlandse provincie Flevoland laat zo snel mogelijk 980 edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP) afschieten. Anders dreigt een voedseltekort in de winter. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen dan weer naar een gebied elders in Europa.

Provinciale Staten van Flevoland (volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau, red.) hebben in grote meerderheid gestemd voor een drastische vermindering van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat gebeurde na een advies van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Die had geadviseerd om het aantal konikpaarden, edelherten en heckrunderen terug te brengen naar 1100 aan het begin van komende winter.

In april leefden er nog ruim 2.200 grote grazers in het gebied, maar in de winter is er voor zoveel dieren niet genoeg voedsel. Het gevolg is dat er bijna 1.000 edelherten moeten worden afgeschoten. Het overschot aan konikpaarden kan naar verluidt nog gevangen en verhuisd worden.

Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan plaatshebben. De overblijvende dieren zullen samen moeten leven in een kleiner gebied, maar wel met meer beschutting rondom.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren tegen het plan.

Bron: NOS, nu.nl
Niet te missen