Foto: Photo News

Mag de fiscus vragen welke huur we krijgen voor onze assistentieflat?


We hebben vorig jaar een assistentieflat gekocht. We verhuren die via de vzw die de uitbating verzorgt. De fiscus heeft ons de naam van de huurder en de maandelijkse huuropbrengst gevraagd. Is dat niet ...