Foto: Photo News

Muyters: 'Als Peeters advies vraagt, zal ik het geven'

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zal na de vraag van zijn federale collega Kris Peeters (CD&V) dan toch een negatief advies geven over het plan van Carrefour om bij de herstructurering SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) of brugpensioen vanaf 56 jaar toe te kennen. Dat negatieve advies heeft echter geen enkele waarde.

Eerder woensdag verklaarde Muyters nog dat Vlaanderen alleen bevoegd is voor het outplacement dat Carrefour zou aanbieden, nadat federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) had verklaard dat de regio’s een bindend advies moeten geven over de SWT-regeling bij de herstructurering van de winkelketen.

‘Een weigering van zo'n outplacementsregeling kan alleen worden gemotiveerd op basis van inbreuken tegen het outplacement', legt Muyters' woordvoerder uit aan De Standaard. 'Weigeren omdat we niet akkoord gaan met het SWT kan niet. Als we dat doen, stappen Carrefour of de vakbonden naar de Raad van State. Ze krijgen glansrijk gelijk.’

Maar in het Vlaams Parlement kondigde Muyters aan dat hij toch een negatief advies zal afleveren. 'Mijn federale collega vraagt een advies en zegt dat hij dat zal volgen. Dat is volgens mij niet conform de wet, maar als hij mij een advies vraagt, zal ik het geven. Ik hoop dat hij het volgt. Ik ga niet akkoord met SWT', zei Muyters.

'Ik wil en kan geen signaal geven dat we iedereen die 56 of ouder is, kunnen missen op de arbeidsmarkt en ik zal er alles aan doen om die mensen te begeleiden naar een nieuwe job.'

Het negatief advies van Muyters heeft echter geen enkele waarde. Het eindoordeel ligt bij de SWT-commissie, bestaande uit vakbonden en werkgevers. En bij de federale minister Kris Peeters. En die wil steevast het sociaal overleg voorrang geven.