Wie heeft gelijk: Muyters of Peeters?

Er is heel wat verwarring tussen Vlaams minister voor Werk, Philippe Muyters (N-VA), en federaal minister voor Werk en Economie, Kris Peeters (CD&V), over de bevoegdheden rond het brugpensioen. ‘De wetgeving rond pensioenen is een federale materie’, zegt Muyters. ‘Nee, de regio’s kunnen een afwijzend advies geven’, werpt Peeters tegen.

Het zit er alweer bovenarms op tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. Voer voor discussie is dit keer de bevoegdheid over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen ...