Foto: Jimmy Kets

Pensioensparen: beter small of large?

U kunt dit jaar voor het eerst kiezen tussen twee formules van pensioensparen. Waarin verschilt de nieuwe versie van de oude? En welke keuze is het meest interessant?

Sinds 9 april heeft u twee opties om aan pensioensparen te doen. Ofwel stort u tot 960 euro met de oude belastingvermindering van 30 procent. Ofwel kiest u voor het verhoogde plafond van 1.230 euro, met ...