Foto: BELGA

Meer gezinnen hebben moeite met betalen van energiefactuur

Meer mensen hadden vorig jaar moeite met het betalen van hun elektriciteits- of aardgasfactuur. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Er werden bijna honderdduizend afbetalingsplannen opgestart in Vlaanderen: een stijging met bijna een vijfde.

Nooit werden zoveel afbetalingsplannen opgestart als in 2017: 97.015, of een stijging met 19,48 procent. Die groei komt er na een stijging met 25 procent in 2016. ‘Zorgwekkend’, zegt Vreg-directeur Dirk Van Evercooren.

Wellicht ligt de gestegen elektriciteitsfactuur van de voorbije jaren aan de basis van de toegenomen betalingsmoeilijkheden. Zo stegen de distributienettarieven de voorbije jaren en was er de verhoogde bijdrage voor het energiefonds: de zogenaamde Turteltaks, die intussen fors is verminderd. Bij de Vreg gaat men ervan uit dat de piek van 2017 een tijdelijk fenomeen was.

Dat mensen meer moeite hebben met het betalen van een factuur, betekent volgens de Vreg niet dat de structurele energiearmoede is toegenomen. ‘Een afbetalingsplan kan erop wijzen dat mensen een cashprobleem hebben. Dat ze een factuur krijgen die hoger was dan verwacht’, aldus Van Evercooren.

Klanten die van het net worden afgesloten, blijven een uitzondering. Dat kan om technische redenen, of omwille van bijvoorbeeld onwil. In totaal werden er in 2017 1.298 huishoudelijke toegangspunten voor elektriciteit en 1.508 huishoudelijke toegangspunten voor aardgas afgesloten na een advies van een lokale adviescommissie en dus na aanhoudende betalingsproblemen. Het gaat om een daling voor aardgas, maar om een stijging voor elektriciteit met 10 procent.

Bron: BELGA