Foto: REUTERS

Brugpensioen op 56 jaar bij Carrefour België

Het sociaal akkoord dat Carrefour met de vakbonden afsloot, voorziet in brugpensioen vanaf 56 jaar. Werknemers houden 95 procent van hun nettoloon. Wie zich aanmeldt voor ontslag, krijgt een premie van 35 procent bovenop de wettelijke regeling. Zowel BBTK als LBC zijn gematigd positief

De vakbonden hebben een royaal sociaal plan bij Carrefour afgesloten. Details ervan worden eerstdaags bekendgemaakt, maar onze redactie onderschepte al een pamflet van het socialistische BBTK-Setca waarin het akkoord uitgelegd wordt.

Opmerkelijk is dat er flink wordt ingezet op brugpensioen op 56 jaar. Wie op 25 januari 2018 die leeftijd had bereikt, kan dus met vervroegd pensioen. Carrefour betaalt bovenop de SWT-regeling een flinke premie, zodat werknemers nauwelijks loonverlies lijden. Ze houden 95 procent van hun laatste nettoloon over. Mensen moeten tegen 28 juli hun keuze maken.

Wie niet in aanmerking komt, kan in de ontslagregeling terecht komen. Die voorziet in de wettelijke opzeg, verhoogd met 35 procent. Wie in dat systeem terecht komt, kan uiterlijk op 30 november zijn contract verbreken. Er is ook een regeling voor tijdskrediet eindeloopbaan voorzien. Wie halftijds werkt en minstens 55 jaar oud is, kan rekenen op een eenmalige premie van 2.000 euro bruto.

Het plan-Carrefour treft 1.233 mensen. Ruim 200 jobs worden gered doordat er geen winkels sluiten. Verwacht wordt dat meer dan 600 mensen in het systeem van brugpensioen stappen. Er wordt ook op ‘natuurlijk verloop’ gerekend.

Tewerkstellingsgarantie

De gevraagde polyvalentie voor wie blijft werken, wordt door Carrefour beloond. Wie in het systeem van polyvalentie stapt, krijgt een premie van 2.000 uren en krijgt ook ruimere arbeidscontracten.

Brugpensioen op 56 jaar bij Carrefour België
Jan De Weghe (BBTK). Foto: pn

Jan De Weghe, hoofdonderhandelaar aan Vlaamse kant voor het BBTK, spreekt in het pamflet over ‘goede en minder goede elementen’, maar het moge duidelijk zijn dat de bonden Carrefour tot vergaande toegevingen hebben verleid. Carrefour wilde absoluut het dossier afronden, waardoor tijdsdruk in het voordeel van de bonden speelde in de laatste rechte lijn.

De Weghe is ook tevreden dat geen enkele winkel dichtgaat en dat personeel in hypermarkten - die omgevormd worden tot supermarkten - geen loonverlies lijdt. Ook nieuwe aanwervingen bij de overblijvende hypermarkten gebeuren aan de oude voorwaarden.

Carrefour levert ook nog eens een tewerkstellingsgarantie af voor 4,5 jaar en garandeert dat de 39 hypermarkten blijven. Het hele sociale plan gaat uit van vrijwilligheid, onderlijnt het BBTK. De polyvalentie bij Carrefour wordt ook ‘zacht ingevoerd’. Werknemers zullen vijf tot zes weken op voorhand weten wanneer ze moeten werken. En ze mogen zelf ook ingeven welke periodes voor hen niet lukken. ‘Het blijft een zware herstructurering’, merkt De Weghe in zijn pamflet op.

Kristel Van Damme (LBC) heeft eveneens gemengde gevoelens. 'Allemaal goed en wel dat wie zijn job verliest, op een regeling kan rekenen, maar de vraag is wat de toekomst brengt voor wie blijft. Ik blijf toch wat op mijn honger zitten wat betreft het commercieel plan van Carrefour.'