Foto: BELGA

Renteloze lening voor huurwaarborg goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd waardoor huurders een renteloze lening kunnen afsluiten bij de overheid om hun huurwaarborg te financieren.

De lening was een voorwaarde voor CD&V om de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur goed te keuren. Die hogere waarborg verkleint het risico voor de verhuurder op huurschade of wanbetaling, maar verhoogt de drempel voor huurders. Die moeten nu in één keer drie maanden waarborg en een eerste maand huur kunnen neertellen. Voor vele huurders is dat te hoog gegrepen.

De oplossing zit in een anonieme renteloze lening en een vlotte procedure. Om te vermijden dat huurders een woning toch nog aan hun neus zien voorbijgaan omdat ze eerst nog een huurwaarborglening moeten afsluiten, kunnen kandidaat-huurders een principiële goedkeuring van hun huurwaarborgkrediet vooraf vragen. Daarmee kunnen kandidaat-huurders hun lening in drie werkdagen op hun bankrekening hebben.

Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V), die eerder in de clinch lag met minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) over de hogere huurwaarborg, reageert tevreden. ‘Dit is een belangrijke eerste stap om de verhuurder de nodige financiële zekerheid te bieden en de toegang tot de huurmarkt voor huurders te verbeteren.’