Foto: ISOPIX

Scouts Vlaanderen hakt knoop door: leiding mag liften, leden niet

Liften. Heerlijk avontuurlijk én goedkoop. Maar voor de Scouts en Gidsen Vlaanderen was het verboden. Zowel voor de 70.000 leden als voor de 12.000 leden van de leiding. Daar werd lang over gezeurd. Nu is er een nieuwe regeling. De leiding mag, maar altijd per twee. De leden mogen nooit.

‘Om de drie jaar is er een groepsleidingscongres waarop we luisteren naar de verzuchtingen van onze 500 groepen’, zegt Jan Van Reusel, communicatieverantwoordelijke van de nationale leiding bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. ‘Op het congres van vorig jaar kregen we opnieuw de vraag naar een versoepeling van ons liftverbod, dat stipuleert dat uit veiligheidsoverwegingen  noch de leiding noch de leden mogen liften. De vraag kwam om vanaf de Gidsen (14 jaar) toch te mogen liften.’

De scoutsleiding praatte lang met juristen en verkeersexperten. Dat leidde tot twee conclusies. Vooreerst wordt liften voor meerderjarige leiding (plus 18) in scoutsverband toegelaten, mits het naleven van een aantal regels. De belangrijkste voorwaarden: de leiding mag, maar altijd minstens per twee, en er moet contact gehouden worden met de rest van de groep.

‘We doen deze toegeving omdat we begrijpen dat liften avontuurlijk is. En goedkoop ook. De leiding zal allicht vooral op kamp van deze mogelijkheid gebruikmaken’, zegt Jan Van Reusel.

Handelingsonbekwaam

Maar op de vraag of ook Gidsen, Verkenners en Jin mogen liften, is het antwoord duidelijk: neen. Het geldende verbod blijft volledig van kracht. Jan Van Reusel legt uit waarom: ‘Minderjarigen zijn voor de wet handelingsonbekwaam en vallen daardoor onder een apart beschermingsstatuut. Dat wil zeggen dat wie zorg draagt voor minderjarigen, een aantal dingen in acht moet nemen. Zo is er bijvoorbeeld de ‘toezichtsplicht’ voor leiding. Dat wil zeggen dat zij de plicht hebben om toe te zien op de veiligheid en het welbevinden van minderjarige leden. Als je je leden laat liften, heb je er als leiding letterlijk geen toezicht meer op.’

De nationale leiding begrijpt dat liften een uitdagende activiteit lijkt waarbij je nieuwe mensen leert kennen. Maar, zegt Jan Van Reusel: ‘We zijn ervan overtuigd dat dit ook in andere, avontuurlijke maar verantwoord georganiseerde, scouteske activiteiten kan.’

Niet te missen