Grote hinder bij De Lijn in heel Vlaanderen

Door een staking rijden niet alle bussen en trams van De Lijn vandaag. Bussen blijven binnen in Antwerpen, Gent, het Waasland, Mechelen en Limburg.

Een bus of tram van De Lijn nemen is nog tot en met zondag niet evident. Oorzaak is de staking van de liberale en socialistische vakbonden wegens hervormingsplannen. De Lijn zal de komende jaren met 200 mensen minder bij de ondersteunende diensten werken.

‘Er is hinder op het hele net', vertelde Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn, op Radio 1. 'In Antwerpen is de helft van de chauffeurs aan de slag gegaan, in Limburg twee derde, in Vlaams-Brabant drie vierde. Ook op de stadsnetten en de regiolijnen in Mechelen zijn er problemen.' Op de website verstoring.delijn.be is meer gedetailleerde informatie te vinden over de hinder.

Een kort overzicht:

ANTWERPEN

In Antwerpen-stad rijdt vanochtend een derde van de trams en ruim een kwart van de stadsbussen.

LIMBURG

Het aantal bussen dat in Limburg rijdt, is sinds vanochtend afgenomen. Tot 54 procent op dit moment. De hinder is vooral voelbaar op de stadslijnen van Tongeren en Sint-Truiden, waar vrijwel geen stadsbussen rijden. Ook in Hasselt en Genk zijn de stadsnetten zwaar verstoord.

OOST-VLAANDEREN

In Aalst is vanmorgen amper 20 procent van de chauffeurs uitgereden, in Sint-Niklaas is dat 30 procent. In de streek rond Gent rijdt 50 procent van de bussen, en ook in de stad rijden niet alle bussen en trams (even vaak). In het Waasland is dat 70 procent, in de Denderstreek en in de Vlaamse Ardennen 90 procent.

VLAAMS-BRABANT

In de hele provincie is ongeveer 70 procent van de bussen uitgereden.

In WEST-VLAANDEREN zijn er weinig problemen.