Foto: rr

N-VA beschuldigt Laurent van gesjoemel

Van de viering van de Beroepsvereniging van Frituuruitbaters tot een bezoekje aan een dierenasiel in Ninove: het staat allemaal in het activiteitenverslag van prins Laurent. Maar volgens de N-VA heeft Laurent dit jaar een ‘valse activiteitenaangifte’ ingediend.

 Zo’n overzicht van zijn doen en laten moet de prins jaarlijks overmaken aan premier Charles Michel (MR) en het parlement, als tegenprestatie voor zijn dotatie van 308.000 euro. 

Volgens N-VA heeft de prins dus een 'valse activiteitenaangifte' ingediend. Zo staat er tussen de 54 bezigheden geen enkele vermelding van zijn zeer omstreden bezoek aan de Chinese ambassade in juli van vorig jaar. Omdat hij had nagelaten de premier daarvan op voorhand te verwittigen, wat de wet voorschrijft, kreeg hij daarvoor een eenmalige sanctie van 15 procent van zijn dotatie, dus een vermindering van zo’n 46.000 euro. 

‘Dit roept ernstige vragen op over wat er nog allemaal ontbreekt op de lijst’, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge.  Het parlementslid  werkt daarom aan een wetsvoorstel dat valse verklaringen kan bestraffen met een gedeeltelijke of volledige inhouding van de dotatie.