Foto: shutterstock

Test Aankoop waarschuwt voor speelslijm

Speelslijm, de kleverige brij die uw kinderen eindeloos kunnen kneden en uitrekken, bevat in sommige gevallen een chemisch bestanddeel dat in grote hoeveelheden giftig blijkt te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Spaanse zusterorganisatie van Test Aankoop. ‘Heel wat van die producten zijn ook in België te koop’, aldus de Vlaamse consumentenorganisatie, die de FOD Volksgezondheid nu om een eigen controle gevraagd heeft.

‘De collega’s van de Spaanse consumentenorganisatie hebben vijf types speelslijm getest die worden verkocht in de winkel’, luidt het in een persbericht van Test Aankoop. ‘Eén product (Sbabam Macarons Melmito Slime, nvdr.) flirtte met de aanvaardbare grens van de toegelaten hoeveelheid boorzuur en derivaten. Dat zijn substanties die door de Europese Unie worden beschouwd als wellicht reprotoxisch voor de mens. Twee andere producten (Fluffy Slime en Barrel Oslime Caution,verkrijgbaar op bijvoorbeeld Amazon.com, nvdr.) overschreden deze grens respectievelijk vier tot veertien keer.’

‘Gevaarlijke huisreceptjes’

Een tweede waarschuwing komt er vanuit het Frans agentschap voor gezondheidsbescherming dat, opnieuw, melding maakt van gevallen waarbij de huid wordt aangetast. Het gaat dan om brandwonden, roodheid, eczeem, jeuk… als gevolg van contact met substanties die niet bestemd zijn om langdurig aan de huid te worden blootgesteld. ‘In dat geval betreft het op het internet terug te vinden recepten voor het zelf maken van slijm waarbij gebruik wordt gemaakt van producten die eigenlijk andere doeleinden hebben’, meldt Test Aankoop.

Er wordt in het bijzonder gewezen op het gevaar van vloeibare lijm die bewaarmiddelen bevatten waarbij substanties vrijkomen die tot allergische reacties van de huid kunnen leiden en oplosmiddelen die leiden tot irritaties van luchtwegen en ogen of zelfs giftig kunnen zijn voor het centrale zenuwstelsel. ‘Ook hier is er echter sprake van boorzuur en derivaten, bestanddelen die het gekende slijm elastisch moeten maken.’

‘Uit ongerustheid’ over de resultaten van de Spaanse collega’s, heeft Test Aankoop nu de FOD Volksgezondheid aangeschreven met de vraag om na te gaan of er ook andere producten, die op de Belgische markt te vinden zijn, een risico inhouden voor de consument.

Wie de risico’s wil beperken of op zoek is naar een ongevaarlijk recept waarmee u zelf aan de slag kan, kan terecht op www.test-aankoop.be/slime.