Grote opkomst voor betoging: ‘Mensen weten dat regering contractbreuk pleegt’

Volgens de vakbonden zakten minstens 70.000 betogers af naar Brussel om te protesteren tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel. De politie spreekt van 55.000 manifestanten. De vakbonden hopen dat de betoging de regering motiveert om zich soepeler op te stellen in het pensioendebat.

De vakbonden trokken vanaf 11 uur van het Brusselse Noordstation door het stadscentrum tot aan het Zuidstation, waar de betoging om 14 uur werd beëindigd. Er daagden veel meer manifestanten op dan bij de vorige betoging tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel op 19 december. Toen waren er volgens de politie 25.000 mensen, nu telde ze er dubbel zoveel. De vakbonden spraken zelfs van 70.000 betogers.

De optocht verliep rustig. Onderweg organiseerden de vakbonden enkele symbolische acties. Zo vlogen er aan de Financietoren papieren F-35-vliegtuigen door de lucht. De boodschap? 'Langer werken? Minder pensioen? De regering ziet ze vliegen!'

Voor ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is de actie nu al geslaagd. ‘De mensen voelen goed aan dat de regering contractbreuk pleegt’, zegt hij.

Net als bij de betoging van 19 december, die volgens de politie 25.000 mensen op de been bracht, zijn er weer veel rode ballonnen te zien met een doorstreept cijfer 67. ‘Tot 67 jaar werken kan niet’, legt De Leeuw uit. ‘De regering moet het beleid bijsturen en moet betere pensioenen invoeren, met een minimum van 1.500 euro per maand.’

ACLVB: ‘Regering haalt middelen weg in plaats van faire belastingen te heffen’

Volgens Mario Coppens van de liberale vakbond zijn de syndicale voorstellen niet onrealistisch. ‘Maar deze regering haalt middelen weg in plaats van er bijkomende te zoeken, bijvoorbeeld via faire belastingen.’ Vooral vrouwen worden volgens de bonden getroffen door de pensioenhervormingen. Uit steun voor hen dragen de vakbondsleiders een roze lint.

Met de verkiezingen in zicht hoopt de ACLVB-topman erop dat de regering zich soepeler gaat opstellen. Maar erg groot is die hoop niet. Onder meer in de discussie over welke beroepen als zwaar worden ingedeeld en dus in aanmerking komen voor een vervroegd pensioen, staan vakbonden en regering nog diametraal tegenover elkaar, merkt Coppens op. Binnenkort start daarover nieuw overleg.

Leraars bezorgd

Er is ook een stevige delegatie uit het onderwijs afgezakt. ‘De mensen zijn enorm bezorgd over de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs’, zegt Koen Van Kerkhoven van onderwijsbond COC. ‘Onderzoek zegt dat de lonen in het onderwijs vergelijkbaar zijn met die in de privé, maar enkel als rekening gehouden wordt met de vaste benoemingen, de vakantiedagen en het pensioenbedrag. Als aan een van die elementen geraakt wordt, valt die vergelijkbaarheid weg.’

Bron: BELGA