Foto: IMAGEGLOBE

Meer comfort met vooraf ingevulde belastingbrief

Drie miljoen belastingplichtigen hebben geen werk meer aan hun jaarlijkse aangifte. Hun brief is al door fiscus ingevuld.

Niet schrikken als u deze maand een voorstel van vereenvoudigde aangifte (vva) ontvangt van de belastingadministratie. U bent niet alleen. In totaal zullen dit jaar iets meer dan drie miljoen Belgen zo’n vooraf ingevulde aangifte in de bus krijgen. Dat zijn er liefst 800.000 meer dan vorig jaar.

Voor de helft van die bijkomende groep (400.000 belastingplichtigen) gaat het ook niet meer om een vva op papier, maar online, via Tax-on-web.

Panikeer niet als u deze aangifte nu nog niet hebt ontvangen. Het rondsturen ervan loopt tot eind mei. Wacht dus nog even af. Het heeft dus geen zin om de FOD Financiën voor het einde van de maand mei te contacteren.

Wie krijgt deze aangifte?

Het gaat om belastingplichtigen met een ‘stabiele fiscale situatie’, waarvan de fiscus over alle gegevens beschikt. Bovenop de volledig ingevulde aangifte krijgt u ook meteen een simulatie van het belastingresultaat (hoeveel u moet bijbetalen of zal terugkrijgen).

In de voorbije jaren waren dat voornamelijk gepensioneerden of mensen met een uitkering. Dit jaar komen daar ook werknemers bij met een laag inkomen en een ‘eenvoudige’ aangifte, dus zonder specifieke kenmerken als een hypothecaire lening of inkomsten uit het buitenland. Wie bijvoorbeeld zijn werkelijke beroepskosten indient, komt niet in aanmerking voor deze procedure.

Akkoord? Niets doen!

Als u akkoord gaat met dat voorstel, moet u helemaal niets doen. Binnen enkele weken/maanden krijgt u dan automatisch de definitieve afrekening (die normaal gezien niet meer zal wijzigen).

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat liefst 94 procent van de betrokkenen akkoord met het voorstel.

Gaat u niet akkoord?

Bijvoorbeeld omdat de fiscus giften die u heeft gedaan, niet heeft opgenomen als aftrekbare uitgaven.

In dat geval kan u de belastingaangifte online corrigeren via Tax-on-web of, op papier, via het meegestuurde antwoordformulier. Voor een online correctie ligt de deadline op 12 juli, voor papier is dat op 29 juni.