Macron: 'Er duikt een soort van burgeroorlog op in Europa'

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Europese Unie tijdens zijn toespraak voor het Europees Parlement opgeroepen om het model van de liberale democratie te verdedigen. In plaats van 'zelfzuchtig nationalisme' moeten de EU-leiders volgens Macron werk maken van meer Europese autonomie.

‘Het antwoord op autoritarisme is niet de autoritaire democratie, maar de autoriteit van de democratie’, leek Frans president Emmanuel Macron onder andere te verwijzen naar de regering-Orban in Hongarije. 'Er duikt een soort van burgeroolog op in Europa, aldus Macron, die waarschuwde voor de opkomst van 'zelfzuchtig nationalisme'.

Volgens de Franse president is het een illusie te denken dat een terugkeer van gedeelde macht binnen de Unie naar nationale autonomie kiezers zal geruststellen in een wereld van autoritaire grootmachten en machtige multinationals. Macron riep zijn collega-leiders in de EU op om net als hij een publieke dialoog te starten over de toekomst van Europa. Hij wil met hervormingen net de 'Europese autonomie' in de wereld versterken.

De Franse president had het in zijn toespraak ook over zijn stokpaardje, de hervorming van de eurozone met meer macht voor de EU. Volgens Macron moet er voor die hervorming dringend een stappenplan opgesteld worden. Frankrijk wil ook meer bijdragen aan de Europese begroting, op voorwaarde dat die efficiënter beheerd wordt.

'Nadat ik heb gehoord hoe de Franse president zich uitsprak, wil ik mijn emotie en vriendschap uitdrukken', was Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker na afloop enthousiast. 'Het echte Frankrijk is terug.' Op dit moment is er over de speech nog een debat aan de gang in het Europees Parlement in Straatsburg. 

Bron: Reuters