Foto: Photo News

Aannemer niet verzekerd? Architect legt werf stil

Als een aannemer na 1 juli geen verzekeringsattest kan voorleggen, heeft de architect geen andere keuze dan de bouwwerf stil te leggen.

Dat waarschuwt de NAV, een netwerk van 3.000 Vlaamse architecten. Aanleiding is de inwerkingtreding van een nieuwe verzekeringswet voor de woningbouw, vanaf 1 juli van dit jaar.

Die nieuwe wet voert een verzekeringsplicht in voor aannemers, naar analogie met een bestaande regeling voor architecten. Die verzekering biedt een dekking gedurende tien jaar voor burgerlijke aansprakelijkheid bij fouten aan de woning.

Volgens de NAV maakt de wet architecten ‘tot een soort van politieman. Kan of wil de aannemer het verzekeringsattest niet voorleggen, dan is de architect verplicht de werf stil te leggen.’

De federale overheid heeft die controleplicht voor de architect in de wetteksten ingeschreven, luidt het: ‘De werken kunnen niet worden aangevat vooraleer de aannemer een verzekeringsattest heeft overhandigd aan de bouwheer én de architect. De architect moet het desnoods opeisen. Maar hoe de architect dit moet doen is niet duidelijk, want tussen architect en aannemer is er geen contractuele verbintenis. Die loopt via de bouwheer.’

Geen duidelijke spelregels

De architectenfederatie betreurt dat bevoegd federaal minister Daniel Ducarme nog altijd niet voor duidelijke spelregels heeft gezorgd met bijkomende wetgeving. Dat zou nochtans ook voor 1 juli moeten gebeuren.

‘Er zijn ontwerpteksten opgemaakt en een eerste keer besproken, maar sindsdien is het windstil’, aldus de NAV. ‘Dat is erg zorgwekkend want de deadline van 1 juli nadert met rasse schreden.’