Foto: Photo News

Coucke kan niet aan zijn geld door Perrigo

Marc Coucke wilde zichzelf 50 miljoen euro uitkeren via een kapitaalvermindering bij zijn holding Alychlo, maar de Amerikanen van Perrigo staken daar een stokje voor, zeggen verschillende bronnen. Het kost hem 15 miljoen.

De juridische procedures tussen Marc Coucke en Perrigo, de overnemer van Omega Pharma, hebben nu al impact op het beheer van Couckes vermogen. Coucke wilde eind vorig jaar 50 miljoen halen uit zijn investeringsholding Alychlo. Hij wilde op die manier een nieuwe belastingwet, die op 1 januari in werking trad, te snel af zijn.

Sinds 1 januari is een belasting van 30 procent verschuldigd op geld dat uit een vennootschap wordt gehaald. De fiscus belast het alsof het om uitgekeerde winst gaat, ook al gaat het om terugstorting van ingelegd kapitaal.

Dat leidde eind vorig jaar tot een stormloop van bedrijfsleiders die nog snel het kapitaal van hun vennootschap verlaagden om belastingvrij geld uit hun vennootschap te halen. Duizenden ondernemers slaagden in dat opzet, maar niet Marc Coucke. Toen Coucke zichzelf op 50 miljoen wilde trakteren, dagvaardde Perrigo hem prompt, zeggen meerdere bronnen.

Staatsblad

Perrigo had lucht gekregen van het voornemen van Coucke doordat hij het voornemen tot kapitaalvermindering moest publiceren in het Staatsblad. Het gaat om een wettelijke verplichting die bedoeld is om schuldeisers te beschermen. Die hebben dan twee maanden de tijd om te reageren om desgevallend hun schuldvordering veilig te stellen. Met hun dagvaarding blokten de Amerikanen de cash-uitkering af.

Hun argument was helder: ze hebben eind 2016 al een arbitrageprocedure gestart tegen Couckes investeringsholding Alychlo en het financieel fonds Waterland, waarbij ze ondertussen 1,9 miljard euro schadevergoeding eisen. De Amerikanen vinden dat ze bedrogen werden bij de verkoop van Omega Pharma en dat er sprake was van fraude. Perrigo wilde met de dagvaarding beletten dat, als Alychlo straks moet betalen, er onvoldoende geld is.

Coucke hield destijds zijn aandelen-Omega Pharma aan via Alychlo, genoemd naar zijn dochters Alysée en Chloé. Het betekent ook dat zijn vermogen bijna volledig in die holding zit. Ook alle investeringen die hij doet, of het nu de aankoop is van RSC Anderlecht, waarvan hij intussen voorzitter is geworden, of investeringen in Durbuy, gebeuren via Alychlo.

Het briefje van de Amerikanen kost Coucke hoe dan ook 15 miljoen euro. Een bedrag waarmee je op de transfermarkt al een behoorlijke spits voor Anderlecht kan kopen.

Zelfs als de Amerikanen hun claim verliezen en Coucke op een bepaald ogenblik toch een kapitaalvermindering kan doen, zal hij 30 procent belasting moeten betalen op het uitgekeerde bedrag. Dat kon eind vorig jaar nog tegen een nultarief, maar dat venster is definitief gesloten.

Duur geld

Voor Coucke wordt het hoe dan ook een dure zaak om geld uit zijn vennootschap te halen. Hij kan zichzelf een dividend uitkeren, maar ook daarop is 30 procent belasting verschuldigd. Hij kan zichzelf ook een salaris betalen, maar dat kost hem nog meer. Een andere mogelijkheid is om privé-bezittingen aan Alychlo te verkopen tegen cash, maar zoals gezegd zit het gros van Couckes bezittingen al in Alychlo. Hij kan ook geld uit Alychlo halen via een rekening-courant, maar de fiscus belast dan Alychlo alsof het 8,8% rente van Coucke ontvangt. En hij moet natuurlijk op een bepaald ogenblik die lening aflossen. Geen interessante manier dus.

Winst uitkeren dan maar? Dat zat er overigens voor Coucke over het boekjaar 2016 niet in. Alychlo nv leed toen een verlies van 201 miljoen euro als gevolg van een afboeking op de waarde van de aandelen-Perrigo. Coucke bezit 5,4 miljoen stuks. De helft van zijn deel in de verkoop van Omega Pharma kreeg hij betaald in aandelen-Perrigo, de andere helft (620 miljoen) in cash. Coucke reageerde gisteren niet op vragen om toelichting.