Foto: Jobat.be

Werken én studeren om je carrière vooruit te helpen

Steeds meer volwassenen combineren een job met een studie aan een hogeschool. Een uitdagende combinatie... Daarom start de hogeschool PXL volgend schooljaar met een specifiek traject voor werkstudenten in de bacheloropleiding Sociaal Werk.

'Wie zich wil heroriënteren op de arbeidsmarkt en daarbij een beroepsinkomen moet aanhouden, staat voor een grote uitdaging, maar ook voor heel wat drempels', zegt Filip Giraldo, departementshoofd van PXL-Social Work. 'In onze hogeschool, en dan specifiek binnen de opleiding Sociaal Werk, bieden we daarom mensen kansen om daarop te anticiperen. Zo helpen we werkstudenten in een context van levenslang leren en geven hen de kans om een langere en meer flexibele loopbaan uit te tekenen. Vaak is het niet meer dan een duwtje in de rug om de dromen die mensen koesteren, te laten uitkomen.'

Blended learning

Onder de naam Sociaal Werk² kunnen studenten een modeltraject volgen van 180 studiepunten gespreid over vier studiejaren. Filip Giraldo: 'De wekelijkse lesmomenten zijn gepland op donderdagnamiddag en -avond. We bieden ons onderwijs aan in een format van "blended learning", een evenwichtige mix van contact- en afstandsonderwijs, met de klemtoon op authentieke leersituaties.'

Ook een stageperiode maakt deel uit van het programma voor werkstudenten. 'Ze lopen tijdens de volledige opleidingsduur stage gedurende één dag per week. We maken dus stagespreiding mogelijk en voorzien tijdens de hele rit coaching en trajectbegeleiding. Troeven die werkstudenten faciliteren en hun slaagkansen verhogen.'

>

>

>

Bron: Jobat.be