Foto: shutterstock

Groot overschot aan aardappelen, maar prijs zakt niet

De aardappelboeren zoeken een plaats voor de grote aardappeloverschotten waar ze dit jaar opnieuw meer blijven zitten. Toch zal de consument daar niets van merken.

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is samen met zijn Waalse en Noord-Franse collega’s een onderzoek gestart naar alternatieve afzet­kanalen voor grote aardappeloverschotten, zoals ook nu weer het geval is. ‘Vroeger hadden we zo één uitzonderlijk jaar om de tien, nu al bijna om de drie jaar’, zegt Guy Depraetere van ABS.

Als alternatieve afzetkanalen wordt gedacht aan vergisting (voor elektriciteitsopwekking) of verwerking in veevoeder.

­‘Aardappeloverschotten massaal op de markt gooien heeft geen zin’, zegt Depraetere. ‘Dan stuikt de prijs voor de boeren in elkaar, terwijl de consument daar niet van profiteert omdat het vooral de tussenschakels zijn die de winst opstrijken.Overigens zou dat voor hooguit 40 procent van de oogst kunnen, want van de rest ligt de prijs vooraf contractueel vast.’