Catherine De Bolle: ‘Er is meer nodig om vrouwen te stimuleren’

Voormalige politiechef Catherine De Bolle neemt op 1 mei haar functie als directeur van Europol op. Er zijn zeven kandidaten om haar op te volgen als topvrouw bij de federale politie, allemaal mannen. ‘Dat vind ik spijtig’, zegt ze in een interview met de krant De Zondag. ‘Er is meer nodig om vrouwen te stimuleren.’

Haar mogelijke opvolgers zijn ‘vast en zeker allemaal mannen met grote kwaliteiten’. Toch had ze gehoopt dat haar voorbeeld als eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de federale politie een boost zou geven aan vrouwen. ‘Maar ik ben tot inzicht gekomen’, zegt De Bolle. ‘Er is meer nodig om vrouwen te stimuleren.’

Actieplan, maar geen quota

Ze is voorstander van een actieplan om een genderbalans te hebben in een organisatie. Zelf pleit ze voor streefcijfers, niet voor quota. ‘Quota vind ik te absoluut, ik geloof meer in een groeipad’, zegt De Bolle. Daarom heeft de federale politie ook zo’n streefplan. ‘Maar vrouwen moeten ook meer in zichzelf geloven. Een vrouw vraagt zich af of ze een functie wel gaat kunnen. Een man zegt: ik doe mee.’ Daarnaast pleit De Bolle er ook voor om de combinatie werk-privé te bekijken. ‘Dat blijkt vooral bij vrouwen nog een obstakel’, aldus de topvrouw.

Toch noemt De Bolle zichzelf geen feministe. ‘Ik hou niet van dat woord, omdat het iemand in een vakje duwt. Ik ben wel voorvechter van gelijke kansen.’ Ze had gehoopt, na zes jaar aan het hoofd van de politie, verder te staan op het vlak van gendergelijkheid. ‘Het aantal vrouwelijke hoofdcommissarissen is wel verdrievoudigd, maar in absolute cijfers zitten we nog maar aan negen procent. Dat is te weinig’, besluit De Bolle.

Bron: De Zondag