Foto: hh

Inspecties in kinderopvang wekken onrust

Vanaf 1 april kunnen kinderdagverblijven en onthaalouders inspectie krijgen op hun pedagogische kwaliteiten. ‘We kunnen niet wachten om te laten zien hoe we bezig zijn’, zegt Framke Trousse, die in Antwerpen drie crèches runt.

Onder de noemer MeMoQ schuift Kind & Gezin een nieuw evaluatie- en inspectie-instrument naar voren, dat niet zozeer de inrichting of de organisatie als geheel beoordeelt, maar enkel de pedagogische aanpak: voelen de kindjes zich goed? Worden ze genoeg gestimuleerd, via taal en een leerrijke omgeving? Spelen de begeleiders goed op hen in? Worden de ouders warm onthaald?

Het instrument werd ontwikkeld in samenwerking met de sector, de ouders en experts van de UGent en de KU Leuven. Alle aanbieders van kinderopvang kregen het voorbije halfjaar de kans om er zelf al mee aan de slag te gaan.

Van Frans naar Engels

‘Wij hebben MeMoQ aan al onze begeleiders voorgelegd en hen gevraagd om eens onze sterke en zwakke punten op te lijsten’, zegt Framke Trousse, zaakvoerster van drie kinderdagverblijven. Daaruit kwam drie keer een ander resultaat naar voren. ‘In onze vestiging in Antwerpen bleek dat de meeste begeleidsters wilden werken aan het binnenbrengen van diversiteit en een beter onthaal van onze ouders. Eén papa sprak ons altijd in het Frans aan, maar niet iedereen voelde zich daar comfortabel genoeg bij.’ Vandaag spreken de begeleiders Engels met die vader, tot tevredenheid van beide partijen, die elkaar nu beter verstaan.

Wat met de diversiteit? Trousse: ‘We zijn een overwegend witte crèche, maar we vonden het belangrijk om de wereld meer naar binnen te halen. Bijvoorbeeld met activiteiten die een reis rond de wereld voorstellen.’

En natuurlijk helpt MeMoQ ook om de hele aanpak door te lichten en bij te sturen, zegt Trousse. ‘We hebben nog meer structuur in onze dag gestopt. Natuurlijk willen we inspelen op de behoefte van elk kind, maar herkenning is wel belangrijk. Zo zingen we nu altijd hetzelfde liedje als we aan het eind van de dag beginnen met opruimen. En we leggen vaker uit wat we doen.’

Ann Van Velt, verantwoordelijke van het kinderdagverblijf Stekelbees van de Landelijke Kinderopvang in Aarschot, denkt dat MeMoQ op zich niet zoveel verandert in de praktijk. ‘Een goede pedagogische aanpak was al langer onze bekommernis.’

‘MeMoQ is vooral een handig instrument waarmee je jezelf kunt bevragen: hoe sta ik hier? Ben ik wel goed bezig? Dat is zeker een verrijking, maar de nakende inspecties wekken ook een beetje onrust. Men is het niet gewend dat er iemand twee uur lang in de opvang zal zitten. Iemand die zwijgt en observeert. Begeleidsters vragen zich af: gaan die wel snappen wat wij doen en wat wij daarmee bedoelen? Vergeet niet dat inspecteurs tot nog toe vooral vragenlijsten afvinkten.’

Niet te missen