Foto: Brecht Van Maele

Homans wil gemeentes inschakelen tegen discriminatie op huurmarkt

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de lokale besturen inschakelen om het makkelijker te maken een klacht wegens discriminatie op de huurmarkt in te dienen.

Dat antwoordde Homans in het parlement op vragen van Michèle Hostekint (sp.a), Jelle Engelbosch (N-VA), Katrien Partyka (CD&V) en An Moerenhout (Groen). De minister herhaalde dat ze geen heil ziet in praktijktesten.

Uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen, in opdracht van de minister, bleek vorige week dat de sector van de private huurmarkt zelf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen discriminatie, maar dat zelfregulering alleen niet voldoende is. Dat komt volgens de onderzoekers in de eerste plaats door de ‘geringe organisatiegraad’ op de private huurmarkt. Daardoor blijft samenwerking met externen nodig.

In de nasleep van het onderzoek werd opnieuw geijverd voor praktijktesten door de overheid, maar die boot houdt Homans af. ‘Het is nog altijd aan de verhuurder zelf om te kiezen aan wie hij verhuurt’, zei ze donderdag in het parlement. ‘Het is dan ook logisch dat hij daarbij rekening houdt met beschikbaar inkomen, want hij wil de garantie dat elke maand de huur wordt betaald.’

Homans wil nu echter wel de drempel verlagen om een klacht in te dienen wegens discriminatie. Ze stelt voor om die klacht te laten neerleggen bij de gemeentelijke woondiensten of de woonwinkels. ‘Ik denk dat dat een goede manier is, omdat het drempelverlagend werkt’, aldus Homans. ‘Ik snap dat de drempel van een rechtbank soms te hoog ligt, zelfs naar Unia stappen is niet evident voor iedereen.’

An Moerenhout (Groen) vindt het een interessante piste, al blijft ze betreuren dat de minister praktijktesten uitsluit. Ook CD&V ziet een rol voor de lokale besturen. ‘Dit is een oplossing die enkele jaren geleden al eens naar voor is geschoven, toen het woonrecht van het federale naar het Vlaamse niveau overkwam’, zei Katrien Partyka.

Bron: BELGA
Niet te missen