Vroege moderne mens bivakkeerde in Israël

In Israël zijn de resten gevonden van de oudst bekende moderne mens die zich buiten Afrika waagde. Zijn gereedschap lag nog in de buurt.

Een internationaal onderzoeksteam heeft in Israël menselijke fossiele resten gevonden, ouder dan enig ander spoor van de moderne mens dat ooit buiten Afrika is gevonden. Het fossiel, een bovenkaak met meerdere tanden, werd opgegraven in de Misliya-grot, een van de vele prehistorische vindplaatsen op de berg Karmel (waar volgens de Bijbel ook de profeet Elia zich zou hebben verscholen).

Drie onafhankelijke dateringsmethoden suggereren dat het kaakbeen moet hebben toebehoord aan iemand die tussen 177.000 en 194.000 jaar geleden leefde. Dat betekent dat de moderne mens zo’n 50.000 jaar eerder uit Afrika zou zijn weggetrokken dan wetenschappers tot dusver hadden gedacht.

Vóór de vondst van de Israëlische bovenkaak waren de vroegste, buiten Afrika gevonden moderne menselijke fossielen naar schatting tussen de 90.000 en 120.000 jaar oud. De leeftijd van het nieuwe fossiel, door Israel Hershkovitz en collega’s van de universiteiten van Tel Aviv en New York in het wetenschappelijke topblad Science beschreven, ligt dichter bij het vermoedelijke migratiemoment uit Afrika. Genetische verwantschapsanalyses plaatsen het moment van Out of Africa rond 200.000 jaar geleden.

Bij de botresten werd ook stenen gereedschap aangetroffen, vergelijkbaar met die uit het gereedschapskistje van de vroegste moderne mensen in Afrika. De bewoners van de Misliyagrot moeten behendige jagers op grote wildsoorten zijn geweest, valt eruit af te leiden, die vuur konden maken.

De oudste fossielen van de moderne mens zijn gevonden in Afrika, hoofdzakelijk in Ethiopië. Om van daaruit door te reizen naar Europa en de rest van de wereld zal het Midden-Oosten een logische corridor zijn geweest, voor zowel moderne mensen als neanderthalers.