Foto: Photo News

Groen eist praktijktesten op hele Vlaamse huurmarkt

Nu uit het Gentse voorbeeld blijkt dat praktijktesten een efficiënt middel zijn om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden, dient Groen een resolutie in om de methode uit te rollen in heel Vlaanderen. Maar de N-VA blijft mordicus tegen.

De nijpende wooncrisis in Vlaanderen leidt ertoe dat veel sociaal zwakkeren zijn aangewezen op de private huurmarkt, die steeds krapper wordt. ‘Bevoegd minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) beloofde in 2016 een plan tegen discriminatie voor te stellen, maar bijna twee jaar later staat er nog niets op papier.’ Dat zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen). Het ‘non-beleid’ van de minister is volgens haar des te ‘stuitender’ omdat coalitiepartners CD&V en Open VLD wél te vinden zijn voor praktijktesten.

Groen vat de koe bij de horens en dient een resolutie in om het parlement aan zet te brengen. ‘Het parlement kan en moet ervoor zorgen dat alle Vlamingen een gelijke toegang kunnen krijgen tot de huurmarkt’, aldus Moerenhout. Ze verwijst naar het onderzoek dat het voorbije jaar door de Universiteit Gent werd uitgevoerd, waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van discriminatie door verhuurders én dat praktijktesten een gunstig effect kunnen hebben.

‘Consequent zijn’

‘Tijdens de begrotingsdebatten in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement verwezen meerderheidspartijen CD&V en Open VLD nog naar het voorbeeld van de stad Gent’, herinnert Moerenhout zich. ‘Ze hielden toen een pleidooi om ook in Vlaanderen strengere maatregelen in te voeren tegen discriminatie op de huurmarkt. Groen zal hen nu dwingen om kleur te bekennen. Als CD&V en Open VLD consequent zijn, steunen zij deze resolutie.’

Volgens Groen is de tijd rijp: er gaan steeds meer stemmen op om de methode breed in te voeren, zowel in de politiek als vanuit het middenveld.

Begin dit jaar toonde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) zich ook al een voorstander van praktijktesten, in een advies waar de minister zelf om had gevraagd. Homans legde het advies evenwel naast zich neer, tot ontsteltenis van de oppositie en het veld. Eerder deed het Platform Praktijktesten al zijn beklag over het uitblijven van mystery calls, net als SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache en haar partijgenoot Resul Tapmaz, schepen in Gent.

Zelfregulering

Liesbeth Homans, die momenteel in het buitenland zit, is altijd bij hetzelfde standpunt gebleven: ze gelooft niet in praktijktesten die worden georganiseerd door de overheid. ‘Zo’n methode zal voor een omgekeerd effect en voor veel argwaan zorgen. Het is en blijft aan de verhuurder om te kiezen voor de meest geschikte kandidaat’, aldus de minister, die niet ontkent dat er discriminatie bestaat, maar rotsvast vertrouwt op de zelfregulering voor de sector.

Samen met de sector heeft Homans een convenant uitgewerkt, waardoor verhuurders beter moeten worden geïnformeerd en gesensibiliseerd. Liever dan een ‘heksenjacht’ naar discriminerende verhuurders lanceert de minister een campagne tegen vooroordelen.