Foto: pn

Kinderopvang fiscaal aantrekkelijker voor alleenstaanden

Alleenstaande werkende ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro kunnen binnenkort rekenen op extra ondersteuning. Ze kunnen genieten van een belastingvermindering voor kinderopvang van 65 procent in plaats van 45 procent. Dat heeft de federale regering vandaag beslist.

De maatregel geldt voor kosten die gemaakt worden voor de crèche, naschoolse opvang en kampen van bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Ouders mogen in België maximaal 11,20 euro per opvangdag inbrengen om een fiscale vermindering te verkrijgen.

Dankzij het voorstel van de twee regeringsleden, Johan Van Overtveldt (N-VA) en Zuhal Demir (N-VA), kunnen alleenstaande ouders met een laag inkomen genieten van een fiscaal voordeel van maximaal 7,28 euro per dag in plaats van de 5,04 euro van vandaag. Zo krijgen deze ouders tot 2 euro extra per dag per kind vanaf aanslagjaar 2018.

Eerder besliste de regering al dat de belastingvrije som voor alleenstaande werkende ouders met een laag arbeidsinkomen zal opgetrokken worden. Deze ouders verkrijgen hierdoor een voordeel van 465 tot 620 euro per jaar. Voor de laagste inkomens die vandaag geen belasting betalen wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet

De budgettaire kost van deze 2 maatregelen samen bedraagt 20 miljoen euro op jaarbasis vanaf aanslagjaar 2018. Dit budget werd voorzien in het kader van het Zomerakkoord.