Foto: blg

Belgische acteur stopt bij Nederlands theater na nieuwe verhalen over grensoverschrijdend gedrag

De Vlaamse acteur Jappe Claes en de directie van Het Nationale Theater (HNT) in Den Haag hebben in onderling overleg besloten dat Claes terugtreedt uit het ensemble, zo heeft het HNT vrijdag meegedeeld. Aanleiding zijn nieuwe getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag.

De afgelopen dagen verschenen in diverse media berichten waarin Claes, die onder meer in de films ‘Daens’ en ‘De zaak Alzheimer’ speelde, opnieuw wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de tijd dat hij als docent was verbonden aan de Amsterdamse Theaterschool. In 2014 stopte Claes daar na klachten van studentes.

De acteur treedt naar eigen zeggen terug vanwege het persoonlijke karakter van deze beschuldigingen, maar ook vanuit de wens om het blazoen van Het Nationale Theater niet te beschadigen. ‘Als ik iemand in dit verband in woord of daad in verlegenheid heb gebracht, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan’, zegt Claes in de mededeling.

De acteur speelde bij HNT mee in ‘Het verzamelde Werk van William Shakespeare (ingekort)’. Over hoe die tournee wordt voortgezet, vindt momenteel overleg plaats met alle betrokkenen.

Bron: BELGA