Foto: Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

EU zet licht op groen voor ‘gratis’ wifi in dorpen en steden

Het Europees Parlement heeft dinsdag het WiFi4EU-initiatief gelanceerd. Dat moet ervoor zorgen dat over de hele Europese Unie 6.000 tot 8.000 snelle en gratis wifihotspots worden aangelegd. Ondanks de ruime steun die het voorstel van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker geniet, valt er ook kritiek te horen.

Juncker legde het idee van 'een vrije, draadloze internettoegang' in de belangrijkste centra van het openbare leven op tafel tijdens zijn State of the Union in september 2016. Het voorstel kon meteen op veel bijval rekenen en is nu definitief goedgekeurd. 582 parlementsleden stemden voor, 98 stemden tegen, 9 onthielden zich.

Met WiFi4EU zullen in openbare ruimten als bibliotheken, parken, trein- en busstations hotspots worden geïnstalleerd die gratis breedbandinternet aanbieden. Publieke instanties kunnen daarvoor subsidies krijgen, op voorwaarde dat er in de buurt nog geen gelijkaardig publiek of privéaanbod bestaat. Aanvragen kunnen vanaf begin 2018 worden ingediend, de toekenning zal volgens het principe ‘first come, first served’ gebeuren. Er wordt wel gestreefd naar een geografisch evenwicht tussen de Europese lidstaten en binnen elke lidstaat afzonderlijk. De hotspots moeten minstens drie jaar lang aangeboden worden.

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) juicht het voorstel toe. 'Beperkte toegang tot het internet zorgt ervoor dat Europese burgers kansen mislopen om optimaal gebruik te maken van de digitale markt', legt ze uit. 'Door dit soort initiatieven kunnen we het groeipotentieel van onze digitale markt maximaal benutten en zorgen we tegelijkertijd voor een optimale toegang tot de digitale goederen en diensten voor alle Europese burgers.'

Ook Marc Tarabella (PS) is ervan overtuigd dat de gratis hotspots de 'digitale kloof' zullen helpen dichten. Onder meer in hun zoektocht naar werk zal dat de mensen helpen die thuis geen internet hebben. 'Tussen 15 en 25 procent van de jobs wordt via het internet gevonden, meer dan 92 procent van de grote bedrijven gebruikt het internet om mensen aan te werven', zegt Tarabella.

Tom Vandenkendelaere (CD&V) spreekt van 'een game changer, vooral voor de plattelandsgebieden'. 'Slechts één op de drie Europeanen die op het platteland wonen, kan vandaag gebruikmaken van een stabiele en snelle internetverbinding. In een wereld die zich almaar meer online afspeelt, van de krant lezen tot bankieren, is een digitale kloof in feite een sociale kloof.'

Vandenkendelaere vindt het billijk dat Europa de installatie van de hotspots financiert, maar de kosten voor het onderhoud overlaat aan de lokale overheden. Zijn collega Anneleen Van Bossuyt (N-VA) is het daar niet mee eens en spreekt over 120 miljoen euro aan weggegooid belastinggeld. 'De traditionele fracties in het Europees Parlement stellen deze subsidie voor alsof Europa plots volledige steden gratis wifi zal schenken. Maar daarvoor is het budget natuurlijk veel te beperkt.'

'In Vlaanderen geloven we niet meer in gratisverhalen', zegt Van Bossuyt. 'Europa moet inzetten op 5G mobiele verbindingen en supersnel internet, wat écht noodzakelijke investeringen zijn als binnenkort al onze toestellen en wagens met het internet verbonden worden.'

Vandenkendelaere geeft toe dat 'de echte uitdaging in het ontwikkelen en uitrollen van het 5G-netwerk ligt', maar benadrukt dat WiFi4EU 'rechtstreeks het leven van burgers die het soms moeilijker hebben, kan en moet verbeteren'.

Bron: BELGA