Foto: Getty Images

Overdekte terrassen op Antwerpse Grote Markt worden uniformer

Het Antwerpse stadsbestuur wil de komende jaren de vaste overdekte terrassen op enkele pleinen in de binnenstad uniformer zien worden en meer rechtszekerheid bieden. Te beginnen met de Grote Markt.

Schepen voor Middenstand Koen Kennis (N-VA) verklaarde dinsdag in Gazet Van Antwerpen dat de overdekte terrassen op de Grote Markt momenteel een verzameling van verschillende soorten en types zijn en een deel ervan er ook illegaal staat.

Het stadsbestuur werkte vorig jaar al een principebesluit voor gesloten horecaconstructies uit en ging vervolgens in gesprek met eigenaars en uitbaters van de panden die een gesloten horecaconstructie hebben op de Grote Markt, en met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Om de uitbaters te overtuigen werd een toelage uitgewerkt om tot de helft van de investeringen voor het leveren en plaatsen van nieuwe of aangepaste constructies terug te betalen, met een maximumbedrag van 30.000 euro per aanvraag.

De eigenaars en uitbaters die al vaste constructies hebben staan, kunnen vanaf nu tot eind 2018 rekenen op een toelage voor aanpassingen om zich in regel te stellen met de stedelijke bouwcode en de eisen van Onroerend Erfgoed.

Het gaat enkel om de bestaande terrassen aan de zuidkant van de Grote Markt. De constructies mogen maximaal vijf meter diep zijn en door stalen of metalen constructies met veel glas te gebruiken moeten de veelal historische gevels zichtbaarder worden vanop het plein.

Voor de Handschoenmarkt en Groenplaats wordt een soortgelijke visie uitgewerkt.

Bron: BELGA