Foto: DVH

Werkonderbreking bij Volvo Cars blijft duren

Ook de ochtendploeg bij Volvo Cars Gent is niet aan het werk gegaan. Aanleiding voor de onvrede is op het opdrijven van de werkdruk door de komst van een nieuw model. Delegaties van vakbonden, directie en sectorfederatie Agoria hebben tot na middernacht overlegd om een akkoord te bereiken om de werkdruk te verlichten, maar dat bleek niet voldoende, meldt het ACV.

Door de komst van de XC40 moeten de arbeiders sneller werken. De tijd die ze krijgen om de montage uit te voeren, zakt van 73 naar 57 seconden. In een overgangsfase gaat de band elke dag 2 seconden sneller maken. ‘Een remleiding steken is de eerste dagen extreem pijnlijk voor de vingertoppen. Twee seconden kunnen het verschil maken tussen wel of geen vingertoppen meer’, zegt ACV-vakbondsman Gino Hautekeete daarover.

Belangrijkste struikelblok is de hoge werkdruk na de afvloeiing van zo'n 250 tijdelijke werkkrachten. Een eerste voorstel van de directie kon de middagploeg maandag niet overtuigen om het werk te hervatten. 'Er zijn ondertussen aanpassingen gebeurd, maar we zien het als een tijdelijke oplossing en zoeken naar een oplossing op lange termijn. De aangereikte plannen zijn voorlopig niet voldoende om de werkdruk te verlichten.'

De directie legde dinsdagmiddag een voorstel op tafel om de werkdruk aan te pakken. Het akkoord werd bezegeld door de directie, sectorfederatie Agoria en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden. Het werd toegelicht aan de ochtend- en middagploeg maar die laatste ging niet voltallig aan de slag, waardoor de productie niet kan worden opgestart. De nachtploeg wordt later op de avond nog geïnformeerd.

In het laatste voorstel stelt de directie voor om de bandsnelheid aan te passen en tijdelijke werkkrachten langer in dienst te houden. Maar het akkoord lijkt nog niet aan te slaan. Als de actievoerders zich niet achter het laatste akkoord scharen, kan de werkonderbreking escaleren tot een staking, waarbij het personeel niet langer door het bedrijf wordt betaald.

'Er is nog onvoldoende vertrouwen om de band op te starten", klinkt het bij ABVV. "We vinden het een goed voorstel maar het is onthaald op boegeroep. Iedereen zal zelf moeten uitmaken hoe het verder moet, maar wij blijven achter de actievoerders staan.' Op dit moment is er geen verder overleg tussen directie en bonden bij Volvo Cars Gent. De directie heeft een verzoeningsprocedure aangevraagd.

De werkonderbreking begon maandagochtend, toen de ochtendploeg van de afdeling eindassemblage spontaan het werk neerlegde.
 

Bron: DS/Belga