11/08/2017 - Opinies
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

‘Onze bisschoppen veroordeelden de nieuwe visietekst van de Broeders van Liefde al voor de uitspraak van Rome.’ Frank Muller/hh

De Kerk is geen democratie

In de discussie over de (on)aanvaardbaarheid van euthanasie bij psychisch lijden van enkele maanden geleden, nam Ignaas Devisch een genuanceerde positie in die ik kon appreciëren. Zijn standpunt (DS 10 augustus) over het conflict tussen de Belgische Broeders van Liefde en Rome is wel problematisch. In die discussie staat de absoluutheid van bepaalde morele waarden centraal, in dit geval de waarde van elk mensenleven (niet van ‘het leven in het algemeen’). Die waarde wordt uitgedrukt in het verbod om intentioneel het leven van een ander te nemen, ook al is het op zijn verzoek. Absolute waarden, zegt Devisch, zijn niet seculier, want ze zijn onbetwijfelbaar en eeuwig. Maar ook seculiere mensen aanvaarden absolute waarden, zoals de zelfbeschikking en de eerbaarheid van het kind. Sommigen aanvaarden zelfs absolute waarden, taboes, die ze niet als eeuwig beschouwen.

De deur naar euthanasie

In mijn professionele carrière heb ik zowel broeder René Stockman als Raf De Rycke goed gekend. Ik heb van beiden veel geleerd en waardeer hen nog steeds. Dat ze nu van mening verschillen over euthanasie in psychiatrische instellingen, vind ik betreurenswaardig (DS 8 augustus) .