Foto: BERT DE DEKEN

Aantal nieuwe bouwvergunningen sterk gedaald

Het aantal toegekende bouwvergunningen lag in België in de eerste drie maanden van dit jaar zo’n 30 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De terugval is volledig aan Vlaanderen te danken. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke piek van 2016.

Er zijn van januari tot en met maart vergunningen uitgereikt voor de bouw van 5.459 residentiële gebouwen in België. Dat is goed voor in totaal 10.863 eengezinswoningen en flats.

De cijfers liggen over heel België gezien 30 procent lager dan begin 2016, zo meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. In Vlaanderen was er zelfs een daling met 40 procent.

De daling komt niet onverwacht, want begin vorig jaar piekte het aantal afgeleverde bouwvergunningen. Op 1 januari 2016 verstrengde immers het E-peil voor woningen in Vlaanderen (naar maximaal E-50) en velen hadden daarop geanticipeerd door de maanden voordien nog een vergunning aan te vragen. Die aanvragen werden dan begin 2016 goedgekeurd, wat in die periode voor een ongebruikelijk hoog aantal vergunningen zorgde.

De daling van het aantal bouwvergunningen komt dan ook volledig op het conto van Vlaanderen. Daar werden in het eerste kwartaal vergunningen afgeleverd voor de bouw van 7.709 woningen, 40 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Wallonië stabiliseerde het aantal bouwvergunningen (goed voor bijna 2.500 woningen), in Brussel was er een stijging tot 668 vergunde woningen.

Bron: BELGA