Foto: IMAGEGLOBE
Ministerraad keurt gegarandeerde dienstverlening bij het spoor goed

'Regering bewijst dat ze sociaal overleg niet genegen is'

De ministerraad heeft vrijdag het wetsontwerp goedgekeurd dat een gegarandeerde dienstverlening in geval van een spoorstaking invoert. ACV-Transcom betreurt dat de ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd heeft. 'De regering bewijst hiermee dat ze sociaal overleg niet genegen is', zegt Luc Piens van ACV-Transcom.

Er is al langer sprake van de invoering van een minimale dienstverlening. Omdat de sociale partners het niet eens raken, besliste de regering na twee jaar zelf een regeling goed te keuren. De tekst moet eerst nog langs de Raad van State en nadien het parlement passeren.

In het voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot moet het spoorpersoneel onder meer vier werkdagen voor een staking verplicht laten registreren of het staakt of werkt. Door de meldingsplicht kan de directie op tijd alternatieve dienstregelingen en uurroosters uitwerken. Er komen ook strenge sancties voor wie verzaakt aan de verplichte registratie. Wie zich niet registreert of zegt te zullen werken en toch staakt, krijgt een blaam in zijn personeelsdossier.

Het voorstel van Bellot is slechts een lightversie van een echte minimumdienst. Hij legt geen verplichting op om een gegarandeerd aantal treinen te laten rijden en daarvoor het personeel op te vorderen. Hij schetst alleen het kader dat de weg naar een minimumdienst moet plaveien.

Bellot heeft de spoordirecties ook gevraagd op te lijsten hoeveel operationeel personeel ze precies nodig hebben om de treinen op stakingsdagen te laten rijden. Op basis van die cijfers moeten ze scenario’s met concrete dienstregelingen uitwerken. Daarbij zullen minimaal treinen rijden op de grote assen in de ochtend- en de avondspits. Maximaal is er ook een beperkt aanbod treinen in de daluren.

'Geen positieve impuls'

ACV-Transcom betreurt dat de ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd heeft. 'De regering bewijst hiermee dat ze sociaal overleg niet genegen is', zegt Luc Piens van ACV-Transcom. 

Piens hekelt dat personeel vier dagen voorafgaand aan een staking zijn standpunt kenbaar moet maken. 'En wanneer iemand toch nog van gedacht verandert, riskeert die een tuchtstraf en geldboete. Dat is niet correct.' Volgens Piens wordt vier dagen voor een staking het sociaal overleg dus afgesloten. 'De regering ageert bovendien enkel op misgelopen sociaal overleg. Er is geen positieve impuls', aldus Piens.

ACV-Transcom gaat nu wachten op het advies van de Raad van State. 'Het zou evenwel niet de eerste keer zijn dat de regering adviezen van de Raad van State naast zich neerlegt, maar ik hoop dat ze zich daar deze keer aan houdt.'
Of er mogelijk acties volgen is niet duidelijk. 'Daarvoor is het nog te vroeg. We gaan de zaak eerst evalueren.'
 

Bron: BELGA