Foto: AP

‘Botscan voor asielzoekers is ondoeltreffend en onbetrouwbaar’

Het idee om asielzoekers botscans te laten terugbetalen, is naast de kwestie. De wetenschappelijke wereld is het er al jaren over eens dat botscans een controversiële en onbetrouwbare techniek is, zegt Dokters van de Wereld. Ook het Platform voor kinderen op de vlucht vindt het wetsvoorstel van staatssecretaris Theo Francken onaanvaardbaar.

De N-VA-staatssecretaris heeft een wetsontwerp ingediend om de asielzoekers die beweren minderjarig te zijn, maar dat op basis van een botscan niet blijken te zijn, te laten betalen voor de scans. '1/3 van de ‘jongeren’ zegt niet de waarheid over zijn/haar leeftijd (479 op 1500). Dit blijft een bijzonder hardnekkig fraudeprobleem', schrijft hij op zijn blog.

Rob Kaelen, projectmedewerker van het Platform voor kinderen op de vlucht, wijst erop dat de techniek van de botscan niet betrouwbaar is. 'De wetenschappelijke gemeenschap is het erover eens dat de test niet ideaal is', voegt hij eraan toe. Daarom kan het niet om de asielzoeker voor de kosten te laten opdraaien.

Het Platform erkent dat er asielzoekers zijn die liegen over hun leeftijd, 'maar zij komen vaak uit een moeilijke situatie'. Het Platform vindt het niettemin belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen minder- en meerderjarigen, aangezien zij een verschillende bescherming genieten. 'Daarom moet er een sluitend antwoord gegeven kunnen worden, door een verbeterde test en een globale aanpak waarbij ook specialisten en psychologen worden ingezet', stelt Rob Kaelen. 'Maar het kan niet dat de asielzoekers de kosten van het onderzoek moeten dragen.'

'Ondoeltreffend en onbetrouwbaar'

‘Vanuit alle wetenschappelijke hoeken is er al jarenlang kritiek op deze techniek’, reageert ook Pierre Verbeeren, directeur van Dokters van de Wereld. ‘Frankrijk heeft het gebruik van de techniek al in 2015 strikt gelimiteerd. In Zweden heeft de medische sector eenvoudigweg beslist botscans niet langer toe te passen, wegens de te grote onbetrouwbaarheid en gezondheidsrisico’s voor de personen die worden onderworpen aan de test.’

Volgens Dokters van de Wereld zijn deze tests ondoeltreffend en onbetrouwbaar. ‘Een bottest meet de groei, niet de leeftijd’, benadrukt Verbeeren. ‘De medische wereld hecht geen enkele waarde aan deze test die vooral risico’s vormen voor de duizenden kinderen die extra onder druk worden gezet omdat ze tot dit soort tests worden gedwongen.’

De organisatie vraagt aan staatssecretaris Francken om ‘dit soort populistische boodschappen niet langer uit te dragen’ en vraagt een debat om te bekijken om botscans in de toekomst af te schaffen. Het idee om asielzoekers botscans te laten terugbetalen, is volgens de organisatie bovendien al helemaal naast de kwestie. 

Bron: BELGA