Foto: mat

Zo laat u de staat uw rekeningen betalen

Het is bekend dat Belgen creatief zijn in het zoeken naar manieren om minder belastingen te betalen. Maar in sommige gevallen helpt de overheid gewoon zelf een handje. Dit zijn de belangrijkste zaken waarbij de staat via uw belastingaanslag mee uw uitgaven financiert.

Kinderopvang (Vak X, rubriek B)

Nog zo’n geval waarbij u moet bekijken of u er wel goed aan doet dit aan te geven. Per dag kinderopvang kunt u maximum 11,2 euro inbrengen. De opvang moet u een geldig attest bezorgen. Soms bewijst u deze kosten echter beter niet. Als uw kind van minder dan drie vorig jaar weinig of niet naar de opvang is geweest, dan kunt u beter af zijn door in vak II bij gezinslasten aan te geven dat u geen vermindering wil. Dat verhoogt uw belastingvrije som met 570 euro.

Giften(Vak X, rubriek A)

Wie een goed doel heeft gesteund, kan via de aangifte tot 45 procent van het geschonken bedrag recupereren. Het moet gaan om minstens 40 euro per organisatie. De ontvanger moet wel een fiscaal attest afleveren. In sommige gevallen zal dat alleen op papier gebeuren. U doet er goed aan om in dit geval ook een gescande versie toe te voegen via tax-on-web.

Dienstencheques en PWA-cheques (Vak X, rubriek G en H)

Beide cheques leveren in Vlaanderen een voordeel van 30 procent op. Voor de populaire dienstencheques betekent dit dat de aankoopprijs in de praktijk zakt van 9 naar 6,3 euro. PWA-cheques zijn minder courant. Het totaal van de beide types cheques mag niet hoger zijn dan 1.410 euro per persoon. In Brussel is de belastingvermindering voortaan beperkt tot 15 procent, wat het voordeel dus halveert. Voor Wallonië is het bedrag dat recht geeft op vermindering beperkt tot maximaal 450 euro.

Energiebesparing (Vak X, Rubriek K en L)

Het fiscale voordeel voor investeringen in energiebesparing is enkele jaren terug fors teruggeschroefd. Voor nieuwe investeringen blijft er enkel een voordeel voor dakisolatie. Dat is beperkt tot maximaal 3.070 euro. Wat wel ook nog overeind blijft is de overgangsregeling voor belastingvermindering voor energiezuinige woningen. Voor een nulenergiewoning loopt dit op tot 1.810 euro. Nieuwe woningen komen hier echter niet voor in aanmerking.

Elektrische voertuigen(Vak X, Rubriek O)

Verwacht hier voorlopig niet te veel van. De populaire elektrische fiets is uitgesloten van een belastingvoordeel. Ook een echte personenauto telt niet mee, enkel lichtere voertuigen. Motorfietsen en driewielers die volledig elektrisch zijn aangedreven komen wel in aanmerking. Concreet mag u 15 procent van de aankoopprijs ingeven, met een maximum van 3.010 euro voor een motorfiets of driewieler, en 4.940 euro voor een voertuig met vier wielen.