Foto: BELGA

Jambon: ‘We hebben bewezen dat we dit kunnen’

De federale regering heeft al bij al vlot een akkoord gevonden rond de begrotingscontrole. ‘Het begrotingsevenwicht was een belofte, dus zal er nog hard gewerkt worden om dat waar te maken’, reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

In de Zevende Dag op één zei Jambon even later dat ‘de ambitie blijft om deze legislatuur (die loopt tot 2019, nvdr.) de begroting in evenwicht te brengen’. ‘De ambitie is er om dat te doen en we hebben bewezen dat we dit ook kunnen. We zijn begonnen met meer dan 2,5 procent deficit en komen nu onder 0,8 procent. Het begrotingsevenwicht was een verkiezingsbelofte, dus om dat waar te maken zal nog hard gewerkt worden’, besloot de N-VA’er.

‘Jobs, jobs, jobs’

De federale regering heeft al bij al vlot een akkoord gevonden rond de begrotingscontrole. Op een persconferentie zondagochtend gaf premier Charles Michel toe dat het dit keer niet de moeilijkste oefening was. Maar dat is ook een gevolg van de hervormingen van deze regering, onderstreepte hij. ‘Jobs, jobs, jobs blijft de mantra van deze regering.’

Volgens de cijfers van het monitoringcomité moest het kernkabinet op zoek naar 313 miljoen euro. Doordat ze bovendien drie kwart van de vorig jaar ingeschreven buffer behoudt, kwam daar nog eens 559 miljoen euro bovenop. Plus nog 60 miljoen euro voor onder meer justitie en politie.

Geen nieuwe belastingen of besparingen

Coalitiepartners N-VA, MR, CD&V en Open Vld dichten het gat zonder nieuwe belastingen of besparingen, benadrukte premier Michel. Enkele grote en een hele reeks kleinere correcties op de cijfers van het monitoringcomité volstonden voor een bijsturing van 932 miljoen euro.

Concreet zou de notionele intrestaftrek bijvoorbeeld 325 miljoen euro minder kosten. De rente waarop die berekend wordt, valt immers terug van 1,31 naar nog slechts 0,23 procent, verduidelijkte minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Ook de intrestlasten vallen volgens de topministers trouwens nog eens 47,9 miljoen euro lager uit. En bedrijven die een veelbesproken ‘excess profit ruling’ hadden afgesloten met de fiscus, iets waar de Europese Commissie het niet mee eens was, brengen 100 miljoen euro extra in het laatje door hun terugkeer naar het normale fiscale regime.

Terrorisme

Voorts haalt de regering 165 miljoen euro aan structurele uitgaven rond terrorisme uit de berekeningen. De Europese Commissie laat daar immers dit jaar nog wat flexibiliteit toe. Het is ook via die flexibiliteit dat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) er respectievelijk 167 miljoen euro en 65 miljoen euro bij krijgen voor de extra kosten door de asielcrisis. De regering voorziet via dezelfde weg ook nog 26,2 miljoen euro voor de militairen op straat en 2,6 miljoen euro extra voor justitie.

Vier keer 15 miljoen euro

Daarnaast zocht en vond de regering nog vier keer 15 miljoen euro, met name voor de onderhandelingen die ministers Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open Vld) voeren met de non-profitsector en voor politie, justitie en energietransitie. ‘Daardoor moeten we de voorziene lineaire besparing bij de politie niet doorvoeren’, stelde bevoegd N-VA-minister Jan Jambon bijvoorbeeld verheugd vast. De politievakbonden hielden immers nog een stakingsaanzegging achter de hand.

Waarschuwen voor euforie

Door het akkoord zit de begroting weer op koers richting een structureel tekort van nog 0,8 procent van het bbp dit jaar. In principe blijft een evenwicht in 2018 - een verkiezingsjaar - dus mogelijk, bevestigde premier Michel. Hij waarschuwde echter voor euforie. ‘Dat evenwicht is een ambitieuze doelstelling in het regeerakkoord. En ambitieus, dat betekent dus ingewikkeld. We zullen dus bij elke oefening moeten blijven kijken hoe de cijfers evolueren’, aldus de eerste minister.

Ook N-VA-vicepremier Jambon nuanceerde. ‘Eén procent is wel vier miljard’, beklemtoonde de N-VA’er, eraan toevoegend dat ook de taxshift nog deels gefinancierd moet worden. Potentieel voordelig is dan weer dat de regering voorlopig blijft werken op basis van een economische groei van 1,4 procent, terwijl verschillende instanties intussen spreken van 1,6 procent. ‘Een impliciete buffer die we nog niet in de cijfers hebben ingebracht’, noemde Jambon dat nog.

Bron: BELGA