Michel: 'Jobs, jobs, jobs blijft mantra van deze regering'

Het federale kernkabinet heeft zaterdagavond een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. 'Er wordt een buffer gehouden van 559 miljoen euro', verduidelijkte premier Charles Michel op een persconferentie.

De federale regeringstop leek een keertje vaart te willen maken met de begrotingsbesprekingen. Donderdag, vrijdag, zaterdag én zondag stonden nieuwe bijeenkomsten van het kernkabinet gepland. 'Een vrij klassieke begrotingscontrole', zo viel zaterdagavond te horen in onderhandelingskringen. 

Premier Michel bevestigt: 'Het is niet de moeilijkste begrotingscontrole die we achter de rug hebben. We zien duidelijk dat de inspanningen, beslissingen en hervormingen van de afgelopen twee jaar hun vruchten beginnen af te werpen.'

Buffer

Zoals bekend had het monitoringcomité een inspanning van 313 miljoen euro naar voren geschoven. Dat bedrag kon echter nog een pak hoger uitvallen, indien de regering de vorig jaar ingebouwde buffer van 739 miljoen euro nog niet volledig zou willen aanspreken.

En dat blijkt ook het geval. De buffer wordt niet helemaal opgegeten. Premier Michel bevestigt dat de buffer voor 559 miljoen euro overeind blijft. Dat is niet toevallig zowat drie kwart van het totale stootkussen, we zijn momenteel immers nog maar in maart.

Nieuw beleid

Gecombineerd met enkele tientallen miljoenen euro's aan nieuw beleid - met name voor justitie, politie en energietransitie - kwam de totale inspanning uit op zo'n 930 miljoen euro. Over de periode 2016-2017 is sprake van een verbetering met 1,2 procent van het bruto binnenlands product, zoals beloofd aan Europa.

Volgens een van de onderhandelaars is het gat gedicht zonder nieuwe belastingen of forse besparingen. Ook elders klinkt het dat technische correcties en verschuivingen grotendeels volstonden om de oefening rond te krijgen. Zo zou de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld wat meer hebben opgebracht, terwijl de lage rentes maken dat de notionele intrestaftrek volgens een betrokkene maar liefst 325 miljoen euro minder kost aan de staat dan het monitoringcomité had vooropgesteld.
 

 

IMF

Het IMF is in de definitieve versie van zijn jaarlijkse analyse onder de indruk van het sterke eerste jaar van de regering-Michel. Maar de hervormingstrein is in 2016 veel trager gaan rijden, vindt het IMF, de arbeidsmarkthervormingen van minister Kris Peeters (CD&V) ten spijt. Tegelijk was 2016 qua budgettaire sanering een haast verloren jaar. Zelfs de jobcreatie was onvoldoende om de activiteitsgraad voldoende op te krikken.