Foto: Photo News

‘Integratie Eandis en Infrax is al bezig’

De voorzitters van Eandis en Infrax, Piet Buyse en Wim Dries, noemen de integratie van beide energie-intercommunales geen nieuw verhaal. Hier wordt al een hele tijd aan gewerkt, zeggen Buyse en Dries, allebei van CD&V-signatuur. Volgens Dries moeten de gemeenten ook verder betrokken worden bij de integratie-oefening. 'Dit kan niet slagen als het voorgesteld wordt als een project van één partij', stelt hij.

N-VA-politicus en ondervoorzitter van Eandis, Koen Kennis, lanceerde vanmorgen in De Standaard de fusie van Infrax en Eandis. De hoeksteen van haar plan is om die te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf, Fluvius. Door alle energie-intercommunales samen te voegen, zou het volgens de N-VA mogelijk zijn om bij de achterliggende distributienetbedrijven ­homogene infrastructuurgebieden te creëren, in tegenstelling tot de soms onsamenhangende lappendeken vandaag.

Maar de integratie van Eandis en Infrax is al bezig, zeggen Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax) in een reactie. Zo wijst Buyse erop dat Fluvius vorig jaar al is opgericht. 'Er is bovendien een akkoord tussen Eandis en Infrax om de concrete samenwerking met de gemeenten vorm te geven. We gaan voor concrete efficiëntiewinsten door de netwerkactiviteiten van de energiedistributie zo veel mogelijk te bundelen. Beide bedrijven en de bestuursraden maken daar dus nu al werk van en dit werk moet gewoon voortgezet worden', aldus Buyse.

Zijn Infrax-collega Wim Dries vindt ook dat de opgestarte oefening met alle betrokken gemeenten moet doorgezt worden. 'Dit kan niet slagen als het voorgesteld wordt als een project van één partij', aldus Dries.

Dries, CD&V-burgemeester in Genk, geeft enkele voorbeelden van de samenwerking tussen Eandis en Infrax. 'Infrax heeft bijvoorbeeld gezamenlijke projecten met Eandis rond de aanleg van warmtenetten en samen met Eandis staan we in voor een eenvormige uitrol van 2.500 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen over heel Vlaanderen tegen 2020. Ook de uitrol van de nieuwe digitale energiemeters vanaf 2019 zullen we, zoals op 3 februari al aangekondigd, samen met Eandis doen via onze gezamenlijke dochteronderneming Fluvius'.

Koen Kennis (N-VA) zegt dat zijn voorstel een mogelijke besparing van 100 miljoen euro kan opleveren. Wim Dries: 'Vandaag hebben we reeds voor 35 miljoen besparingen goedgekeurd in functie van onze samenwerking binnen Fluvius. We wachten daarvoor niet op een fusie of op 2019. Bij verdere samenwerking zal dit bedrag nog stijgen en die dossiers zijn in voorbereiding. Waarom spreken over mogelijke besparingen als we er nu al heel wat realiseren en volgende stappen in voorbereiding zijn?'

Bron: BELGA