VIDEO. Hedebouw: ‘Met wat zijn we hier bezig?'

Premier Charles Michel (MR) vraagt zich in het debat over de politieke graaicultuur af of ons land niet te veel politieke functies telt. Hij pleit voor volledige transparantie.

In de Kamer kreeg de premier vragen over de onthullingen van de voorbije weken over politici, onder wie Kamervoorzitter Siegfried Bracke, die in allerlei functies bijverdienen.

In de vier grote partijen zitten ongetwijfeld een aantal graaikampioenen, zei Hendrik Vuye, die zich afvroeg hoe diep je in de graaicultuur zit als je de vergoedingen die bekendraakten als normaal bestempelt. 'Hoe kan je aan regelgeving doen als je tezelfdertijd lobbyist bent?', vroeg het voormalig N-VA-Kamerlid zich af. 

Vuye citeerde vervolgens Siegfried Bracke uit een oud interview met Humo. In 'de zeven hoofdzonden' uit 2000 had de huidige Kamervoorzitter het namelijk over fantoom-parlementsleden die enkel aanwezig zijn om te stemmen. Bracke zei daarover: 'Wij hebben nood aan echte parlementsleden uit respect voor die vele collega's die wel hard werken en niet gaan bijklussen', citeerde Vuye Bracke. 'Sommige mensen beweren dat ze niet weten hoeveel geld er op hun bankrekening staat, maar dat geloof ik niet. Ik weet tot op de frank hoeveel geld ik heb.'

Vuye besloot zijn tussenkomst met de vraag of de regering zich gaat bezinnen over de deontologische regels, ook die op het Europese niveau.

'De burger verwacht iets anders'

‘Met wat zijn we bezig?’, verklaarde Raoul Hedebouw (PVDA-PTB), die Siegfried Bracke aansprak. ‘De burger verwacht iets anders van politici. Hij verwacht dat ze leven zoals hij.’

Hedebouw zei dat zijn partijgenoten het met een normaal loon moeten stellen. ‘Wij weten wat extra btw betekent. Wat gaat u doen om het vertrouwen te herstellen?’

'Democratie is kwetsbaar'

Premier Michel beseft dat de laatste weken het vertrouwen tegenover de instellingen geen goed hebben gedaan. ‘De democratie is fragiel. Om ons model te verdedigen, is vertrouwen van de burger nodig.’

De premier zei dat de regering verschillende initiatieven gaat bekijken ‘om transparantie te verzekeren tegenover belangenconflicten’.

‘Volledige transparantie moet mogelijk zijn, net zoals debatten over de vergoedingsniveaus’, verklaarde de premier, die het debat met het ‘hoge aantal politieke functies’ in ons land wil verbinden.

‘De strijd tegen belangenconflicten is nodig’, benadrukte hij. ‘Maar soms heb ik de indruk dat men de zaken veralgemeent. Het is fout om de indruk te geven dat iedereen niet correct zou handelen. Maar we gaan geen struisvogelpolitiek voeren.’

Hij riep op tot een debat over de ‘terechte bekommernis’, maar zonder te hervallen in een populistisch discours.