Foto: BELGA

Partijraad Vlaams Belang bevestigt keuze voor jonge generatie

De partijraad van Vlaams Belang heeft maandag na een hartig debat over de verkiezingen van 25 mei beslist dat jonge generatie de ruimte moet krijgen om de partij een nieuw elan te geven.

Zo’n 100 leden van de partijraad zakten maandagavond af naar Hoboken voor een gedachtewisseling over de voorbije stembusslag die voor het Vlaams Belang veel slechter uitviel dan verwacht. De partij behield nog 11 parlementsleden, “maar gelukkig hebben we een kleine sokkel in alle parlementen behouden”, vatte partijleider Gerolf Annemans het samen. Zo’n 30 leden van de partijraad namen het woord in een erg open discussie, maar besloten werd om het debat verder intern te voeren. Ook ex-senator Bart Laeremans, wiens kritiek op onder meer de harde stijl van Filip Dewinter ruime weerklank in de pers kreeg, sloot zich daarbij aan. “Er zijn geen potten gebroken. Het was soms een hartige discussie. Het komt er nu op aan om het schip in het droogdok te krijgen om het opnieuw zeewaardig te maken”, aldus de voorzitter.

In september bespreekt de partijraad de analyse die ondervoorzitter Chris Janssens in opdracht van het partijbestuur opmaakt. Eind september komt de raad dan opnieuw bijeen om een kandidaat-voorzitter voor te stellen voor het partijcongres van 19 oktober. Op 26 mei had Gerolf Annemans immers nieuwe voorzittersverkiezingen aangekondigd.

De partijraad bevestigde maandagavond dat het programma van de N-VA, de winnaar van 25 mei die volgens de analisten in de eerste plaats stemmen heeft gehaald bij Vlaams Belang, niet het programma van Vlaams Belang is. “Ons verhaal is een partij waard. Gelukkig behouden we een kleine sokkel in alle parlementen om verder te werken”, stelde Annemans.

“De nieuwe generatie moet nu ruimte krijgen”, vervolgde de partijvoorzitter die voor zichzelf een teruggetrokken rol in het Europees parlement ziet. Ook Filip Dewinter heeft volgens hem aangegeven dat het nu aan de jonge generatie is om een rol te spelen. Het partijbestuur heeft maandagmiddag overigens beslist dat de rolverdeling in de verschillende parlementen later zal worden vastgelegd. In tussentijd zal uittredend fractieleidster in de Kamer Barbara Pas haar rol verder spelen, zo verduidelijkte Gerolf Annemans nog. Zondagmiddag had Filip Dewinter nog gezegd dat hij zich als Vlaams Belangwoordvoerder in de Kamer zag.

Bron: BELGA