'Het is in hun belang om niet te rigide te zijn'

Het komt wel eens voor dat een individuele inburgeraar bezwaren heeft tegen de inhoud van de cursus, maar het is de eerste keer dat het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen geconfronteerd wordt met georganiseerd protest uit één gemeenschap. Coördinator Hassan Boujedain zit verveeld met de chassidische boycot. 'Het is nooit onze bedoeling geweest om die groep te provoceren. Integendeel, we hebben veel inspanningen gedaan om hen tegemoet te komen. Alleen zijn er bepaalde zaken waarvan wij niet kunnen afwijken. Die vrouwelijke tolk is aangeworven volgens een normale selectieprocedure. Als zij als beste uit de tests komt, dan mogen wij niet discrimineren. Bovendien gaat het ook in tegen de doelstelling van inburgering om een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.'

'Het komt nu over alsof wij in de lessen Maatschappelijke Oriëntatie onze inburgeraars pesten door hen om de haverklap te confronteren met gevoelige ethische kwesties, maar dat is helemaal niet zo. In ...